TÜRKİYE’DE GEZİLECEK İLK 15 MÜZE

18-24 Mayıs uluslararası müzeler haftası olduğundan bizlerde sizler için en etkili 15 müzemizi sizler için kaleme aldık. Türkiye’de hangi müzeler gezilir? Bu müzelere nasıl ulaşırsınız? Müze giriş ücretleri ne kadar? Kimler ücretsiz ziyaret edebiliyor? Gibi birçok sorunuza cevap vermeye çalıştık. Sizler de tatillerinizde listenize ekleyebilir ve bu muhteşem tarihi mekânları ziyaret edebilirsiniz.

EN-Since May 18-24 is the week of international museums, we have written our 15 most effective museums for you. which will visit museums in Turkey? How do you reach these museums? How much are the museum entrance fees? Who can visit for free? We tried to answer many of your questions. You can also add it to your list during your holidays and visit these magnificent historical sites.

1)İstanbul Arkeoloji müzesi

İstanbul Arkeoloji müzesi Türk müzecilik tarihinin en eski ve en önemli müzelerindendir. Arkeolojik açıdan dünyanın en eski ve en zengin ülkelerinden birisi olmamıza rağmen; tarihi eserleri koyacak bir müze ve onları koruyacak bir eski eser yasası olmaması bu eserlerin kaybolmasına, çalınmasına neden oluyordu ve büyük bir eksiklik ve problemdi doğru düzgün bir müze ve yasa olmaması. Bu yüzden özellikle arkeolojinin yükseldiği 19. Yüzyılda donanımlı ve güzel bir müze ihtiyacı vardı. Dönemin en önemli entelektüeli olan ressam, avukat, arkeolog, tarihçi kısacası entelektüel Osman Hamdi gerekli çalışmaları başlatır. Özellikle Sidon kazısı ile hem ilk kazı çalışmalarını başlatır, hem de İstanbul Arkeoloji müzesinin en önemli eserlerinden olacak. İskender lahdi ve Ağlayan kadınlar lahdi gibi çok önemli eserleri kazandırır hem de dönemin padişahini eski eser kanunu çıkarması ve ilk İstanbul Arkeoloji müzesini yaptırtmasını sağlar. Dönemin en iyi mimarına Alexander Valluarry’e Avrupa’nın en iyi ve en zengin müzelerinden biri olacak İstanbul Arkeoloji müzesini yaptırır.

Kapalı olduğu günler: pazartesi

Müze giriş ücreti: 50 TL

İskender Lahti

EN- Istanbul Archeology museumIstanbul Archeology museum is one of the oldest and most important museums in the history of Turkish museology. Although we are one of the oldest and richest countries in the world in archaeological terms; The lack of a museum to put historical artifacts and an antiquities law to protect them caused them to be lost, stolen, and a major deficiency and problem was the lack of a proper museum and law. That why there was a need for a well-equipped and beautiful museum, especially in the 19th century when archeology was on the rise. The most important intellectual of the period, painter, lawyer, archaeologist, historian, in short, intellectual Osman Hamdi initiates the necessary works. Especially with the excavation of Sidon, it starts both the first excavation works and will be one of the most important works of the Istanbul Archeology Museum. It provides very important works such as the sarcophagus of Alexander the Great and the women of crying, as well as the sultan of the period to enact the old artifact and make the first Istanbul Archeology museum. He built the best architect of the period, Alexander Valluarry, the Istanbul Archeology Museum, which will be one of the best and richest museums in Europe. Days closed: Monday

Museum entrance fee: 50 TL

2) Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara’nın tarihi semti Ulus’taki Ankara kalesinin sınırları içinde yer alan en önemli müzelerden bir tanesidir. Cumhuriyet tarihinin ilk modern müzesi olma ünvanını taşıyan müze, Osmanlı dönemine ait iki ayrı yapı olan Mahmut paşa bedesteni ile kurşunlu han yapılarının birleştirilmesi sonucu bu güzel müze ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün başken olarak seçtiği Ankara’da Anadolu’daki eserlerden bir müze oluşturulması için yetki verir. Anadolu’da yapılan envanter çalışmaları sonucu ilk olarak ‘’Eti Müzesi’’ adıyla açılır. Daha sonra eserlerin artmasıyla ismi Anadolu’ya yakışacak bir şekilde Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak hizmet vermeye devam eder. İçindeki eserler kronolojik bir sırayla paleolitik dönemden başlayarak klasik Roma dönemine kadar, bir nizam içinde yerleştirilmiştir. 1997 yılında ‘’Avrupa’nın en iyi müzesi’’ ünvanını 68 müze arasından seçilerek almıştır. Müze kart, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlere ücretsizdir.

Kapalı olduğu günler: her gün açık

Müze giriş ücreti: 45 TL

Ana Tanrıça Kibele

EN- Anatolian Civilizations Museum is one of the most important museums within the borders of Ankara Castle in Ulus, Ankara historical district. The museum, which has the title of being the first modern museum in the history of the republic, has emerged as a result of the combination of two Ottoman buildings, Mahmut pasha bedesten and Kurşunhan in buildings. Mustafa Kemal Atatürk authorizes the creation of a museum from the works in Anatolia in Ankara, which he chose Ankara as the capital city of the Republic of Turkey. As a result of the inventory studies carried out in Anatolia, it is first opened under the name Eti  Museum Later, with the increase of the works, it continues to serve as the Museum of Anatolian Civilizations in a way that suits its name to Anatolia. The works in it were placed in chronological order from the paleolithic period to the classical Roman period, in an order. In 1997, it was awarded the title of ”Europe best museum” by choosing among 68 museums. The museum card is free for young people over 65 and under 18.

Closed days: open every day

Museum entrance fee: 45 TL

3) Van Urartu arkeoloji müzesi

 Müze 2019 yılında açılmış olup, dünyanın en büyük Urartu arkeoloji müzesi özelliğine sahiptir. Müze, Van merkezde yer almaktadır. Binanın dış mimarisi hemen müzenin yanında olan Tuşpa kalesini yansıtmak için camdan yapılmış. Müze içerisinde MÖ 8. Yüzyılda Urartular tarafından kullanılmış birçok eser ve yapı sergilenmektedir. Baş tanrı kral Haldi Tapınağı, savaşta kullanılan aletler, ölü gömme şekilleri, 2800 yıllık fosilleşmiş buğday bulunmaktadır. Henüz tarihi bile tam kesin olmayan bazı taş steller müzede dikkat çeken eserler arasında. Dini törenlerin yapılış şekli, o dönemde yapılmış olan 1000 ayar kalitesinde Urartu granüle gümüş işçiliği, kök boya tekniği ile yapılmış taşlar, küpler ve pitoslar bir diğer dikkat çeken eserlerdir. Müze kronolojik bir sıra ile eserler sergilenmektedir. Müzenin girişinde duvarda farklı uygarlıkların tarihi yolculuğunu gösteren harita ve projeksiyon ile yere yansıtılan harita sayesinde antik döneme bir yolculuk yapabilirsiniz. Müzeye ulaşım çok rahat olup, ziyaretten sonra müze kafesinde bir mola verebilir ve sevdiklerinize eşsiz hediyeler satın alabilirsiniz.

Müze giriş ücreti: 10 TL

Kapalı olduğu günler: Pazartesi

Urartu Müzesi

EN- Van Urartu archaeological museum

 The museum was opened in 2019 and is the largest Urartu archeology museum in the world. The museum is located in the center of Van. The exterior architecture of the building is made of glass to reflect the Tuspa castle, which is right next to the museum. Many works and structures used by the Urartians in the 8th century BC are exhibited in the museum. The chief god-king Haldi Temple contains tools used in war, burial patterns, fossilized wheat, 2800 years old. Some stone steles, which are not even exact yet, are among the remarkable works in the museum. The way religious ceremonies were held, Urartu granulated silver workmanship in 1000 carat quality, stones, cubes, and amphora made with root paint technique were other interesting works. The museum is exhibited in chronological order. With the map and projection showing the historical journey of different civilizations on the wall at the entrance of the museum, you can make a trip to the ancient period thanks to the map projected on the ground. Transportation to the museum is very convenient, after the visit you can take a break in the museum cafe and buy unique gifts to your loved ones.

Museum entrance fee: 10 TL

Days closed: Monday

4) Hatay Arkeoloji Müzesi

Medeniyetler merkezi olarak bilinen Hatay ve çevresinde çıkarılan eserlerin sergilendiği yeni binası, hem tasarım hem de iç konfor olarak mükemmel boyutta. Amik ovasının bereketli topraklarında Asi nehrinin kenarlarında kurulan sayısız eski yerleşim alanlarından çıkarılan eserlerin belli bir tarihsel sırlamaya göre sergilendiği, özellikle Hatay’daki kazı alanlarından çıkarılan mozaikler insanları kendine hayran bırakan bir güzellikte. Tarihöncesi çağlardan başlayarak Osmanlı’ya kadar ki süreçte çıkarılan eserler, farklı salonlarda teknolojinin en son sürümleri ile taçlandırılmış. Ziyaretçilerin daha kolay anlayacakları sade bir dil kullanılarak yazılmış açıklamalar ve daha yakından incelemeniz için cam korumalıklar kullanılmış. Müzeye ulaşım gayet rahat ve aracınız içinde park alanlarına sahiptir. Bakanlığa bağlı müzelerin sağladığı şartlar burada geçerlidir.

Kapalı olduğu günler: her gün açık

Müzeye giriş ücreti: 30 TL

Şuppililuma

EN- Hatay Archeology Museum

Hatay, known as the center of civilizations, and its new building displaying the artifacts unearthed, are in excellent size, both in design and interior comfort. The mosaics extracted from the excavation sites in Hatay, where the artifacts extracted from countless ancient settlements on the fertile lands of the Amik plain, located on the side of the Asi river, are displayed in a certain historical secret. The artifacts, which started in the period from prehistoric to the Ottoman, were crowned with the latest versions of the technology in different halls. Explanations are written using plain language that visitors can understand more easily and glass protections are used for you to examine more closely. Access to the museum is very comfortable and has parking spaces inside your vehicle. Conditions provided by museums affiliated to the Ministry are valid here.

Closed days: open every day

Entrance fee to the museum: 30 TL

5) Şanlıurfa Haleplibahçe Arkeoloji Müzesi

Tarihin tekrar sil baştan yazılmasına sebep olan Göbeklitepe’nin bulunduğu ve Mezopotamya’nın en güney sınırları sayılan Şanlıurfa aynı zamanda dinlerin birleştiği bir başka kenttir. Üç tek tanrılı dinlerin birleştiği ve tarih öncesi yerleşim alanları ile Türkiye ve dünyada tarihin seyrini değiştiren kentin müzesi de bir o kadar etkileyici. 1965 yılından beri müze olarak hizmet veren müze 2005 yılında yeni yerine taşınarak daha yenilikçi ve teknoloji odaklı olmuştur. Müze iki farklı bölümden oluşmaktadır, kazılarda elde edilen eserlerin sergilendiği ve Edessa kentinden çıkarılan mozaiklerin sergilendiği bölümlerdir. Müze bir rota şeklinde dizayn edilmiş. Başlangıç ile bitiş noktası farklı ve başladığınızda bitirme ihtiyacı duyduğunuz bir güzellikte planlanmış. Özellikle Göbeklitepe ’deki ‘’T’’ sütunlarının örnekleri çok eğlencenin bir tarzda yerleştirilmiş.

Müze gezisinden sonra hemen avlusundaki restoranda bir mola verebilir, gezinizin tadını çıkarabilirsiniz. Tek bir bilet ile hem arkeoloji hem de mozaik bölümünü gezebilirsiniz.

Kapalı olduğu günler: pazartesi

Müze giriş ücreti: 18 TL

Şanlıurfa Müzesi

EN- Şanlıurfa Haleplibahçe Archeology Museum

Şanlıurfa, where Göbeklitepe, which caused the history to be rewritten all over again, and which is considered as the southern borders of Mesopotamia, is also another city where religions unite. Three monotheistic, Turkey and the confluence of religions and prehistoric residential areas of the city changed the course of the history museum in the world is just as impressive. The museum, which has been serving as a museum since 1965, moved to its new location in 2005 and became more innovative and technology-oriented. The museum consists of two different sections, the sections where the works obtained in the excavations are exhibited and the mosaics extracted from the city of Edessa are exhibited. The museum was designed as a route. The start and endpoint are different and planned in a beauty that you need to finish when you start. Especially the examples of the “T” columns in Göbeklitepe are placed in a very entertaining style.

After the museum tour, you can take a break at the restaurant in the courtyard and enjoy your trip. You can visit both archeology and the mosaic section with a single ticket.

Days closed: Monday

Museum entrance fee: 18 TL

6) Zeugma Müzesi

Gaziantep şehrinin prestijini yükselten bir müze konumunda. Zeugma antik kentinde çıkarılan mozaiklerin sergilendiği ve Gaziantep il sınırlarında bulunan diğer kazı alanlarında binlerce eserin sergilendiği bir müzedir. Yenilikçi müze anlayışı ile ülkeye kazandırılan en güzel müzelerden bir tanesi olan Zeugma müzesi, içerisinde dünyaca ünlü ‘’çingene kızı’’ mozaiğinin sergilendiği yerdir. Gaziantep merkez ilçesinde yer alan bu modern aynı zamanda buram buram tarih kokan mekân kapılarını 2011 yılında ziyaretçilere açtı. İki aynı ana binanın köprü ile bağlandığı ve içerisini labirent yöntemi ile ziyaretçilerin sistematik olarak gezmelerini sağlamaktadır.

Kapalı olduğu günler: her gün açık

Müze giriş ücreti: 30 TL

Çingene kızı mozaiği

EN- Zeugma Museum

It is a museum that raises the prestige of the city of Gaziantep. It is a museum where the mosaics unearthed in the ancient city of Zeugma are exhibited and thousands of artifacts are exhibited in other excavation sites in the provincial borders of Gaziantep. Zeugma museum, which is one of the most beautiful museums brought to the country with its innovative museum understanding, is the place where the world famous ‘gypsy girl’ mosaic is exhibited. Located in the central district of Gaziantep, this modern hotel also opened its doors to the visitors in 2011, which smelled of history. It provides visitors to visit the systematic way by connecting the two main main buildings with the bridge and the labyrinth method.

Closed days: open every day

Museum entrance fee: 30 TL

7) Antalya Arkeoloji Müzesi

Birinci dünya savaşında Antalya ve çevresi İtalyanlar tarafından işgal edilince burada yaşayan bir öğretmen olan Süleyman Fikri Erten, tarihi eserlerin talan edilmesini engellemek için kolları sıvazlar. Topladığı eserleri Antalya Kaleiçi’nde bulunan Alâeddin Camide muhafaza eder. Savaşın sona ermesi ile toplanan eserler yine bir başka cami olan Yivli Cami’de sergilenir, aynı zamanda başlatılan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserler buraya taşınmaya devam eder. Bergama krallığının önemli bir kenti olan Antalya, bulunduğu bölge Pamfilya bölgesindeki diğer önemli kentlerden çıkarılan eserlerin sergilendiği merkez olarak seçiliyor. Sayısız antik kentin bulunduğu Karya, Likya, Pisidia, Pamfilya ve Kilikya bölgelerindeki kentlerde yapılan kazılar sonucu binlerce değerli eser gün yüzüne çıkarılıyor. Yivli caminin yetersiz kalması ile 1972 yılında günümüzde kullanılan bina, yeni müze olarak kullanılıyor. İnsanoğlunun en erken yerleşim yeri olan Karain mağarasındaki eserlerden başlayarak Osmanlı dönemi eserlere kadar binlerce eserin sergilendiği bir müze haline getirilmiştir. 1988 yılında ‘’Avrupa’nın en iyi müzesi’’ seçilmiştir. Yüzlerce tarihi kentten çıkarılan eserlerin kronolojik olarak sergilendiği müzede, as solist diyebileceğimiz eserler başlıca şunlardır; Dans eden kadın heykeli, Üç güzeller heykeli, Yorgun Herakles heykeli ve birbirinden güzel lahitlerden oluşan dev bir koro adeta. Konyaaltı caddesi üzerinde bulunan müzenin ulaşımı çok rahat olup, müze gezisinden sonra Konyaaltı plajına inerek bir mola verebilirsiniz. Bakanlığa bağlı müzelerin sağladığı tüm şartlar burada da geçerlidir.

Kapalı olduğu gün: her gün açık

Müze giriş ücreti: 45 TL

Yorgun Herakles

EN- Antalya Archeology Museum

When Antalya and its surroundings were occupied by Italians in the First World War, Süleyman Fikri Erten, a teacher who lived here, rolled up his sleeves to prevent the pillage of historical artifacts. He collects his collected works in the Alaeddin Mosque in Kaleici, Antalya. The works collected with the end of the war are exhibited in another mosque, the Yivli Mosque, and the works unearthed during the archaeological excavations started to be carried here. Antalya, which is an important city of the Bergama kingdom, is chosen as the center where the artifacts from other important cities in the region where it is located are exhibited. As a result of excavations in the cities of Caria, Lycia, Pisidia, Pamphylia and Cilicia, where there are countless ancient cities, thousands of valuable works are unearthed. The building, which was used today in 1972 with the lack of a fluted mosque, is used as a new museum. It has been turned into a museum where thousands of works are exhibited starting from the works in Karain Cave, which is the earliest settlement of human beings, to Ottoman period works. In 1988, it was selected as “The Best Museum of Europe”. In the museum, where the works from hundreds of historical cities are exhibited chronologically, the works that we can call as lead soloists are as follows; It is almost like a dancing woman statue, a statue of three beauties, a tired Heracles statue and a giant choir of beautiful sarcophagi. The transportation of the museum on Konyaaltı street is very easy, and after the museum visit, you can go to Konyaaltı beach and take a break. All the conditions provided by the museums affiliated to the Ministry are also valid here.

Closed day: open every day

Museum entrance fee: 45 TL

8) KANLI TABYA KAFKAS CEPHESİ HARP TARİH MÜZESİ

19.Yy. başlarında şehrin savunulmasında kurulmuş olan tabya, III. Selim zamanında 1803 yılında kurulmuş askeri savunma mekânlarının önemli bir parçası olup “Yeni Tabya” adını almıştır.

Kanlı tabya, Rusların bir gece ansızın saldırısına maruz kalmış ve şehit olan yüzlerce askerimizin kanıyla bulandığı için Kanlı Tabya adını buradan almıştır. Kanlı Tabya Müzesi 8 ana salondan oluşmaktadır. Hemen girişteki bölüm Kafkas Cephesindeki şehit olan 90 bin askerimizi anlatan çarıklardan oluşan “Sonsuzluk Odası” yer alıyor, ardından Tarihi belgelik bölümü, devamında Kafkas Cephesinde şehit olan askerlerimize yazılmış ağıtlar, anne – babalardan askerlere yazılmış orijinal mektuplar, bütün gerçeğiyle yaşanan acıları okuduğunuzda istemsizce dökülen gözyaşlarına hâkim olamıyorsunuz. Ardından revir ve ameliyathane, tedavi olan askerlerin bal mumu heykelleri sergileniyor. Mutfak, koğuş ve buzlu camın ardında soğukta şehit olan askerleri anlatan bölümlerden oluşmaktadır. Sarıkamış harekâtını canlı tanığı gibi hem görsel hem işitsel mekânın adıdır Kanlı Tabya Müzesi.

Kapalı olduğu günler: her gün açık

Müze giriş ücreti: ücretsiz

Sonsuzluk Odası

EN- KANLI (BLOODY) TABYA CAUCASUS FACADE WAR HISTORY MUSEUM

The bastion, which was established in the defense of the city in the early 19th century, was an important part of the military defense venues established in 1803 during Selim III. time and was named; New Basiantion. The Bloody Bastion was suddenly attacked by the Russians one night and it was named Bloody Bastion from here because it was found in the blood of our hundreds of soldiers who died. Bloody Bastion Museum consists of 8 main halls. At the entrance, there is the ”Room of Infinity” consisting of sandals that describe our 90 thousand soldiers who were martyred in the Caucasian Front, then the document with the historical document, the laments written to our soldiers who died in the Caucasian Front, the original letters written from the parents to the soldiers, and the tears that spilled unwillingly when you read the pain that happened with all its truth. you cannot control. Then the infirmary and operating room, wax sculptures of the soldiers who are under treatment are on display. The kitchen consists of sections that tell the soldiers who died in the cold behind the ward and frosted glass. Like the live witness of the operation of Sarıkamış, it is the name of both the audio and visual place Kanlı Tabya Museum.

Closed days: open every day

Museum entrance fee: free

9) Troia Müzesi

Çanakkale merkez ilçeye bağlı Tevfikiye köyünde 2018 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete başlayan müze, dış ve iç tasarımı ile Truva antik kentine bir ithafta bulunmaktadır. Müze bahçesine girişle birlikte tarihi dokunun içinde buluyorsunuz kendinizi. Yerlerde İlayda’dan bölümlerin yazıldı taşlar ve rampadan müze girişine doğru ilerlerken rampa duvarlarında Truva’nın seviyelerini anlatan steller ile karşılaşıyorsunuz. Müze içerisine giriş yaptığınız zaman ilk önce Troas ve çevresinde bulunan eserlerin sergilendiği salon ile karşılaşıyorsunuz. Yukarı rampa çıkacak şekilde tasarlanan iç kısımlar, her yeni katta yeni tarihi serüvenlerle karşılaşıyorsunuz. Zengin eser içeriği ile Türkiye’ye ve dünyaya yeni modern bir müze daha kazandırılmış. Müze dış mimarisi Truva atının ahşap renginden haz alınarak tasarlanmış.

Kapalı olduğu günler: her gün açık

Müze giriş ücreti: 50 TL

Troia Müzesi

EN- Troia Museum

The museum, which was completed in 2018 in Tevfikiye village of Çanakkale central district, is dedicated to the ancient city of Troy with its exterior and interior design. With the entrance to the museum garden, you find yourself in the historical fabric. In places, you encounter the stones written from the sections of Ilayda and the steles on the ramp walls that tell the levels of Troy on the ramp as you move towards the entrance of the museum. When you enter the museum, you first encounter the hall where the works in Troas and its surroundings are exhibited. Interiors designed to go up the ramp, you encounter new historical adventures on every new floor. Rich with content and work in Turkey have gained more new modern museum in the world. The exterior architecture of the museum is designed with the wood color of the Trojan horse.

Closed days: open every day

Museum entrance fee: 50 TL

10) Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

 Daha önce gezmemiş̧ olanların nedir bu kubbeli yer dedikleri panoramik müze. Cami ve türbeleriyle önemli bir turizm destinasyonu olan Bursa şehrinin kültür gezileri için kazanmış̧ olduğu yeni bir soluk. Bursa Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini sınır olarak birbirinden ayıran Gökdere isminde bir dere vardır ki iste bu Dere’nin hemen yakınına konumlandırılmıştır. Panorama 1326,2018 Kasım ayında ilk kez hizmet vermeye başlayan müze 3-4 ay kadar ücretsiz gezilebilmiş̧ 2019 Şubat ayında ise resmi müze hüviyeti kazanmıştır. Günümüzde ise makul giriş̧ ücretleri ile herkesin gezebileceği bir müze olmuştur.12 yaş altı, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ücretsiz giriş̧ yapabiliyor, öğrenci 2,5 TL ve tam bilet 5 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Müze giriş̧ , orta kat ve üstu kısımdaki panoramik kubbe şeklindeki alan olmak üzere 3 katlı bir bina tasarlanmış. İlk kat 6 Osmanlı padişahının yaşadığı dönemi yansıtan 16 adet tablonun olduğu bölümde, kıyafetlerin sergilendiği alan, kuruluş̧ filminin gösterildiği sinevizyon salonu, hediyelik eşya satış̧ noktası ve tuvaletlerin olduğu bölümden oluşurken, orta katta bilet gişesi, kafeterya, Panoramik kısma geçiş̧ turnikelerinin olduğu noktalar bulunmaktadır. Panoramik kubbeli bölüm de ise ilk kez görenleri büyüleyen bir görsele sahip olmakla birlikte ünlü̈ tarihçi İlber Ortaylı’nın hocası olarak bilinen merhum tarihçi Halil İnalcık panoramik kısmın yapımındaki fikir babası olmuştur.360 derecelik açıyla kuruluş̧ dönemi Bursa’sını tasvir eden bir görsele sahiptir. Müze gezintinizi bitirdiğinizde hem tarihi bilgilendirme açısından hem de görsel olarak tatmin olmanız pek mümkündür.

Kapalı olduğu günler: her gün açık

Giriş ücreti: öğrenci 2,5 TL, tam bilet 5 TL ( 12 yaş altı, 65 yaş üstü ücretsiz)

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

EN- Panorama 1326 Bursa Conquest Museum

What is it that those who have not traveled before is a panoramic museum called this domed place. A breath of fresh air that Bursa city has gained for cultural trips, which is an important tourism destination with its mosques and tombs. There is a creek named Gökdere that separates Bursa Osmangazi and Yıldırım districts as a border, which is located right next to this stream. The museum Panorama 1325, which started to serve for the first time in November 2018, was free to visit for 3-4 monthş In February 2019, it gained official museum identity. Today, it is a museum that everyone can visit with reasonable entrance fees, citizens under the age of 12, over 65 years old and disabled people can enter free of charge, the student is priced 2.5 TL and the full ticket is 5 TL. A 3-story building is designed as the entrance to the museum, the middle floor, and the panoramic dome in the upper part. In the section where there are 16 tables on the first floor reflecting the period of 6 Ottoman sultans, the area where the clothes are exhibited consists of the television hall where the establishment is shown, the souvenir sales point and the toilets, while the middle floor has a ticket office, a cafeteria and a transition to the panoramic section. The panoramic domed section, on the other hand, has a visual that captivates those who see it for the first time, but the late historian Halil İnalcık, known as the teacher of the famous historian İlber Ortaylı, became the father of the idea in the construction of the panoramic part. When you finish your museum tour, it is possible to be satisfied both in terms of historical information and visually.

Closed days: open every day

entrance fee: student 2.5 TL, full ticket 5 TL (under 12, free over 65)

11)Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi:

Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk müzedir.

Müze binasının eski, yetersiz, kullanışsız olması, günümüz şartlarına uygun modernize ihtiyacından dolayı ve özellikle ödenek yetersizliği nedeniyle bir süre kapalı kalmıştır. 2007’de Kültür ve Turizm Bakanlığının ETİ Şirketler grubu yönetim kuruluna yaptığı talepler üzerine bakanlık ile imzalanan protokol gereğince müze inşaatının sponsorluğu Eti firmasına verilmiştir.

2010’da inşaatı tamamlanarak tekrar ziyarete açılmıştır. Bu müze yaklaşık 1300 metrekare alan üzerine kurulmuş ve yaklaşık 10 milyon liraya Eti firması tarafından yapıldığı için Eti Arkeoloji Müzesi olarak adlandırılmaktadır.

Müze içerisinde Tarih öncesi devirlerden günümüze değin, özellikle Eskişehir ve çevresinde ortaya çıkarılan önemli arkeolojik eserler sergilenmektedir.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı evlerinin yakınında yer alan Eti Müzesi, müze kart ile ziyaret edilebilmektedir.

Kapalı olduğu gün: her gün açık

Müze giriş ücreti: 10 TL

Eti Arkeoloji Müzesi

EN-Eskişehir Eti Archeology Museum:

It is the first museum in Turkey, implemented by the private sector.

The museum building remained closed for a while due to the old, inadequate, unusable, modernization requirement in accordance with today’s conditions and especially the lack of funds. In 2007, the sponsorship of the museum construction was given to Eti company in accordance with the protocol signed with the ministry upon the requests made by the Ministry of Culture and Tourism to the ETİ Group of Companies.

Its construction was completed in 2010 and opened to visitors again. This museum is established in an area of ​​approximately 1300 square meters and is called Eti Archeology Museum since it was built by Eti company for about 10 million liras.

Important archaeological artifacts unearthed in Eskişehir and its surroundings are exhibited in the museum from prehistoric times to the present day.

Eti Museum, located near the historical Odunpazarı houses of Eskişehir, can be visited with a museum card.

Closed day: opened all days

Museum entrance fee: 10 TL

12) Gordion müzesi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kazıları yapılan yassı höyükten çıkarılan Frig dönemine ait eserlerin sergilenmesi için 1963 yılında kurulan müze, daha sonra genişletilerek Polatlı çevresinde gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilenmesi için sonradan eklenen sergi salonları ile bir tarihi eser cenneti haline getirilmiş. Müze içerisinde tarihi eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Dönemler eski, orta ve geç tunç çağlarından başlayarak, demir çağı, Frig dönemi, Lidya dönemi, Helenistik dönem ve roma dönemine ait bir çok değerli eserlerin sergilendiği müzede; içerisinde aydınlatmalar, projeksiyon yansıtmaları ve Hattilere ait ölü gömme kültlerinin en güzel örneklerini bulabilirsin. Hemen yanı başında Midas yâda babası Gordios ait oldu tahmin edilen Tümülüs (anıt mezar) bulunmaktadır. Gordion müzesini ziyaret ettiğinizde aynı zamanda Tümülüs ve kazının yapıldığı Yassı höyüğü de ziyaret edebilirsiniz. Her yıl yapılan ‘’Avrupa’nın En İyi Müzesi’’ yarışmasında finale kalmıştır. Bu müzede bakanlık bünyesinde olduğu için müze kart,65 yaş,18 yaş altı öğrenci ve çocuklara ücretsiz.

Kapalı olduğu gün: her gün açık

Giriş ücreti: 10 TL

Gordion Müzesi

EN- Gordion museum

The museum, which was established in 1963 to display the works of the Phrygian period excavated from the flat mound excavated in the Polatlı district of Ankara, was later expanded and became a historical monument paradise with the exhibition halls added later to display the works unearthed around Polatlı. Historical artifacts are exhibited chronologically within the museum. Starting from the old, middle and late bronze ages, the museum displays many valuable works belonging to the iron age, the Phrygian period, the Lydian period, the Hellenistic period and the Roman period; you can find the best examples of lighting, projection projections, and Hatt burial cults. Next to it is the Tumulus (mausoleum), presumably belonging to Midas or his father Gordios. When you visit the Gordion museum, you can also visit the Tumulus and Flat tumulus where the excavation was made. He made it to the finals in the “Best Museum of Europe” competition held every year. Since this museum is within the ministry, the museum card is free for students and children under 65, under 18.

Closed day: opened all days

Entrance fee: 10 TL

13) Selçuk Arkeoloji Müzesi

 Bir döneme damgasını vuran, dünyanın 7 harikasından birine ev sahipliği yapan, ticaret, kültür, sanat gibi birçok alanda nam salmış olan Efes kentinin müzesi de ayni derecede görkeme sahiptir. Çağdaş müzecilik anlayışıyla salonları yenilenmiş restorasyondan geçirilmiş ve 2015te tekrar açılmıştır. Türkiye’nin önemli müzeleri arasında yer alır. Çevresinde bulunan Efes ören yeri, St. Jean bazilikası, Belevi mezar anıtı ve civardaki kazılarda çıkmış olan buluntular burada sergilenmektedir. Eğer Efes antik kentini gezecekseniz hemen ardından müzeye gelirseniz her şeyi daha kolay kafanızda canlandırabilir ve Efeslilerin ulaştığı uygarlık seviyesini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Müzeye girdiğinizde bilgilendirme salonuyla başlayan serüveninizde Efes ve yakın çevresinin tarihini ve yıllar boyunca süregelen değişiminin filmini izleyip Çeşme buluntuları salonuna geçersiniz. Bu salonda Efes ören yerinde gördüğünüz Pollio yapısı ve Domitianus çeşmesi heykelleri, Odysseus ve arkadaşlarının Poseidon’un oğlu Polyphemos ile mücadelesini betimleyen heykel grubu sergilenmektedir. Sırada Yamaç Evler Salonu; zamanın zenginlerinin yaşadığı evler olan yamaç evlerinde ele geçirilen mozaik tabanlar, heykeller, figürünler, Sokrates heykeli, Asklepios ve kızı Hygieia heykelleri gibi bir takım buluntular sergilenmektedir. Çağlar boyu Efes salonu; Neolitikten Doğu Roma’ya kadar olan Efes ve yakın çevre buluntuları sergilenir, tavşanlı Eros, Maskeli Eros, Yorgun Savaşçı vs. Sırada Sikkeler bölümü; Sikkelerin ilk kullanıldığı andan Osmanlı dönemine kadar 3000den fazla sikke kronolojik sergilenir. Avlu diye bilinen yerde Belevi mezar anıtından gelen buluntular sergilenir. Kybele kültü salonunda Efes ve çevresindeki Kybele adak steller görünmektedir. Artemis buluntuları salonu bir sürü figüründen oluşur. Efes Artemis Salonu; Büyük Artemis ve Güzel Artemis heykellerinin bulunduğu salondur. İmparator kültü salonu; kabartmalar, büstler, heykeller, Hadrianus tapınağı orijinal frizleri gibi eserleri bünyesinde barındırır. Bu müzeyi gezdikten sonra antik kentlerde gördüğünüz yapılarla buradaki görselliği birleştirince kafanızda daha çok netleşecek bazı şeyler.

Bakanlığa bağlı olan müzenin şartları diğer müzelerle aynıdır.

Kapalı olduğu günler: Her gün

Müzenin giriş ücreti: 25 TL.

Artemis Heykeli

EN- Selcuk Archeology Museum

The museum of the city of Ephesus, which has left its mark on a period, is home to one of the 7 wonders of the world and has become famous in many fields such as trade, culture, and art. The halls have been renovated with a contemporary museum understanding and have been reopened in 2015. It is among the most important museums in Turkey. Ephesus ruins located in the vicinity. The Basilica of Jean, the Belevi tomb monument, and the finds from the excavations in the vicinity are exhibited here. If you will visit the ancient city of Ephesus, if you come to the museum immediately, you can revive everything in your mind and see the level of civilization reached by Ephesus with your own eyes. When you enter the museum, you will watch the history of Ephesus and its close surroundings and the movie of the change that has been going on for years in your adventure that starts with the information hall and go to Çeşme finds hall. In this hall, the Pollio structure and the Domitianus fountain sculptures you see in the Ephesus ruins, the sculpture group depicting Odysseus and his friends struggle with Poseidon’s son Polyphemos. Next is terrace houses Hall; A number of finds such as mosaic floors, sculptures, figurines, the Socrates statue, Asclepius and his daughter Hygieia statues, are uncovered in the slope houses, where the wealthy of the time lived. Ephesus hall for ages; Ephesus from the Neolithic to Eastern Rome and its immediate surroundings are exhibited, Eros with bunny, Masked Eros, Tired Warrior, etc. Next is the Coins section; More than 3000 coins are exhibited chronologically from the first use of coins until the Ottoman period. In the place known as the courtyard, the finds from the Belevi tomb monument are exhibited. Ephesus and surrounding Kybele votive steles can be seen in the Kybele cult hall. Artemis finds hall consists of many figures. Ephesus Artemis Hall; It is the hall where the Great Artemis and Beautiful Artemis statues are located. Emperor cult hall; It contains works such as reliefs, busts, sculptures, original friezes of Hadrian temple. After visiting this museum, when you combine the visuals here with the structures you see in ancient cities, some things that will become clearer in your mind. The conditions of the museum, which is under the Ministry, are the same as other museums.

Days when closed: Every day

The museum entrance fee: 25 TL.

14) Burdur Arkeoloji müzesi

Burdur şehir merkezinde bulunan tarihi medresenin ayakta kalmış kütüphane bölümünde 1956 yılında açılan müze, bölgede çıkarılan tarihi eserlerin artması ile mevcut bina gereksinimleri karşılamadığından 2001 yılında tekrar düzenlenmiş. Genişletilen yeni binada 3 farklı bölümde eserler sergilenmeye başlanmıştır. Sagalassos, Kibyra, Boubon gibi antik kentlerde yapılan kazılarda elde edilen eserlerin yanı sıra daha eski döneme ait olan Hacılar, Kuruçay ve Höyücek gibi önemli höyüklerden elde edilen eserlerde burada sergilenmektedir. 2008 yılında ‘’ gezilip görülmeye değer müze’’ unvanına sahip olan Burdur Arkeoloji Müzesi, 60 bin eserden oluşan zengin tarihi eserleri ile sizleri bekliyor. Özellikle Sagalassos antik kentinden çıkarılan Roma imparatorları Hadrianus ve Marcus Aurelius’a ait dev heykeller en çok ilgi duyulan eserlerin başında geliyor. Bunların yanı sıra farklı yerlerden çıkarılmış av sahnelerini yansıtan frizler, neolitik çağına ait birbirinde güzel ve önemli eserlerin sergilendiği bir tarihi yolculuk. Yorulduğunuzda müzeye ait kafede dinlenebilir ve hediyelik ürünlerden satın alabilirsiniz. Bakanlığa bağlı tüm müzelerde olduğu gibi bu müzeyi de Müze kart ile gezebilirsiniz.

Kapalı olduğu gün: pazartesi

Giriş ücreti:10 TL

Burdur Arkeoloji Müzesi

EN- Burdur Archeology museum

The museum, which was opened in 1956 in the surviving library section of the historical madrasah in the city center of Burdur, was reorganized in 2001 as the historical buildings in the region did not meet the existing building requirements. In the new building, which has been expanded, works have been exhibited in 3 different sections. In addition to the works obtained in excavations in ancient cities such as Sagalassos, Kibyra, Boubon, it is exhibited here in works from important mounds such as Hacılar, Kuruçay, and Höyücek. Burdur Archeology Museum, which has the title of ” museum worth seeing ” in 2008, is waiting for you with its rich historical works consisting of 60 thousand works. Especially the giant sculptures belonging to the Roman emperors Hadrianus and Marcus Aurelius extracted from the ancient city of Sagalassos are among the most interesting works. In addition, friezes that reflect the hunting scenes from different places are a historical journey where beautiful and important works belonging to the Neolithic era are exhibited. When you are tired, you can relax in the museum café and buy souvenirs. As with all museums affiliated to the Ministry, you can visit this museum with a Museum Card.

Closed day:Monday

Entrance fee: 10 TL

15) Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Yüksek inşaat mühendisi, koleksiyoner, Türkiye’ye ilk kivi ithal eden Yüksel Erimtan’ın soyadını taşıyan müze, Ankara kalesinin tarihi dokusu içinde restorasyonları gerçekleşen geleneksel Ankara evlerinin düzenlenmesi ile oluşturulmuş. 2015 yılından beri faaliyet veren müzenin mimarları Ayşen Savaş, Can Aker ve Onur Yüncü’nün gelenek ile modernizmi bir araya getirdiği kesme taş yapı içinde vitrin kompozisyonları Roma-Bizans dönemini yansıtan eserler taşır. (Salyangoz kaşıklarından, yemek tariflerine, aşk şiirlerinden, diademlere kadar farklılıklar gösterir) Yüksel Erimtan’ın 60’lı yıllarda Roma dönemi yüzüklerine olan ilgisi, Anadolu kökenli eserler üzerinde etkili olmuş ve çoğu Anadolu olmak üzere yurtdışı seyahatlerinde katıldığı müzayedelerden bu eserleri “korumak” fikri ile koleksiyonerliğe başlamıştır.

Sanatsever kimliği üç katli müzenin yalnızca arkeolojik eserler ile değil, aynı zamanda geçici sergi salonu, çocuklar ve hatta yetişkinler için rehberler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, butik dinleyici kitlesi için bir konser salonu, kütüphane ve müze mağazasında satışa sunulan el yapımı ürünlere de ev sahipliği yapmaktadır. Müze Kafe’nin bahçesinde Ankara’nın eski su depolarının da bulunduğu yeşil alan keyifli vakit geçirmek için çağdaş müzecilik anlayışının bir yansımasıdır.

Yolunuz Ankara’ya düşerse, ücretli olarak giriş yapabileceğiniz müze, Rahmi Koç ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne yürüme mesafesindedir.

Müzeler haftası kutlu olsun.

Kapalı olduğu gün: pazartesi

Müze giriş ücreti: indirimli 7 TL, tam 10 TL (müze kart geçersizdir.)

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

EN- Erimtan Archeology and Art Museum

High construction engineers, collectors, museum bearing the surname of Erimtan Yüksel imported the first kiwi to Turkey, Ankara realized restoration of the historic fabric of the castle was created with the regulation of traditional Ankara houses. The museum architects Ayşen Savaş, Can Aker and Onur Yüncü, who have been operating since 2015, showcase compositions in the cut-stone structure, which combines tradition and modernism, with works that reflect the Roman-Byzantine period. (It differs from snail spoons, recipes, love poems to diadems) Yüksel Erimtan’s interest in Roman rings in the 60s had an impact on the works of Anatolian origin and the idea of protecting these works from auctions he participated in his travels abroad, mostly in Anatolia. started collecting with. The art-lover identity is home to the three-story museum, not only with archaeological artifacts but also temporary exhibition halls, workshops accompanied by guides for children and even adults, handmade items offered for sale in a concert hall, library, and museum store for the audience. The green area with the old water tanks of Ankara in the garden of the Museum Café is a reflection of the contemporary museum understanding to have a pleasant time. If you think to visit Ankara, the museum, where you can enter for a fee, is within walking distance to Rahmi Koç and the Museum of Anatolian Civilizations. Happy museum week.

Museum entrance fee: 7 TL with discount, 10 TL full (museum card is invalid.)

Closed day: Monday

4 thoughts on “TÜRKİYE’DE GEZİLECEK İLK 15 MÜZE

Yorumlar