ÂŞIK VEYSEL

Halk sanatımızın çağlar boyu söze gelen halk ozanlarıdır, değirmende un öğüten değirmenci çırağı, dağda koyun güden bir çoban bir akşam düş görür. Düşünde Ara