GÜL CENNETİ ISPARTA

Akdeniz bölgesinin kuzeyinde dağlık bölümünde yer alan şehir, diğer Akdeniz kentlerine nazaran en az ılıman iklimini taşıyan şehir, verimli topraklara sahiptir. Önemli bir tarım kenti olarak literatüre geçen Isparta birçok tarımsal ürünün yanında, önemli markalara da ev sahipliği yapmaktadır.258 bin nüfusa ile bölgenin büyük kentlerinden bir tanesidir. Kendine has kültürü ile dışarıdan gelen ziyaretçileri kendisine hayran bırakan Isparta, tarım, eğitim ve turizm gibi birçok farklı endüstrisi ile karşımıza çıkmaktadır.

EN-ROSE PARADISE ISPARTA

The city, which is located in the mountainous part of the north of the Mediterranean region, has the least temperate climate compared to other Mediterranean cities and has fertile soil. Isparta, which has gone into the literature as an important agricultural city, is home to important brands as well as many agricultural products. Isparta, which impresses visitors from abroad with its unique culture, is confronted with many different industries such as agriculture, education, and tourism.

Lavanta Bahçeleri

Tarihçe;

Kentin tarihi paleolitik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk yerleşim yerlerinden bir tanesi Isparta; milattan önce 2000’lerde Pisidia bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi olarak, Luviler, Arzava topluluklarına ev sahipliği yapmıştır. Ticaret yollarının güvenli bir geçiş noktasında olan şehir, 1200 yıllarında Frigler, Lidyalılar ve perslerin hâkimiyetine girmiştir. Persleri Anadolu’dan silen Büyük İskender’in hâkimiyetine giren Isparta, 323 yılında büyük İskender’in ölümü ile Seleukos, daha sonra Bergama Krallığına bağlanmıştır. Bergama Krallığının yıkılması ile Romalılara miras bırakılmış olan krallık ile Roma dönemi başlamıştır. Hristiyanlığın, Hatay’da şekillenerek Anadolu’ya yayılması ile özellikle Isparta Yalvaç piskoposların uğrak yeri olmuştur. Pavlus’un Konya’dan sürülmesi ile buraya yerleştiğini biliyoruz. Özellikle Yalvaç Hristiyanlığın önemli piskoposluk merkezlerinden bir tanesi olmuştur. Türklerin 1071 yılında Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya girmesi ile gerilemeye başlayan Bizans hâkimiyeti, 1204 yılında Selçukluların Isparta’yı ele geçirmesi ile önemli bir merkezi kaybetmelerine sebep olmuştur. Isparta’ya yerleşen göçmen( Yörük) Türkmen beylerinden Hamitoğulları 91 yıl burayı yönetmişlerdir. 1391 yılında Anadolu’da büyük bir gelişim gösteren Osmanlı, Hamitoğulları’nı da egemenliklerine katmıştır. Osmanlı imparatorluğunun yıkılması ile İtalyanlar tarafından Akdeniz kentleri işgal edilmiştir. İçlerinden sadece Isparta konumundan dolayı işgal edilememiştir. Özellikle Eğirdir-Burdur hattında oluşturulan kuva-i milliye birlikleri başarılı sonuçlar almıştır.

Sagalassos Antik Kenti

EN- History;

The history of the city dates back to paleolithic times. One of the first settlements is Isparta; As one of the important settlements of the Pisidia region in the 2000s before Christ, the Luwis hosted the Arzava communities. The city, which is at a safe crossing point of trade routes, came under the control of Phrygians, Lydians, and Persians in the 1200s. Isparta, which entered the domination of Alexander the Great, who erased the Persians from Anatolia, was linked to the Kingdom of Pergamon with the death of Alexander the Great in 323. With the fall of Bergama Kingdom, the Roman period started with the kingdom, which was inherited by the Romans. With the spread of Christianity to Anatolia by taking shape in Hatay, Isparta Yalvaç became a frequent destination for bishops. We know that Peter was settled here by driving from Konya. Especially Yalvac has been one of the important episcopal centers of Christianity. The Byzantine domination, which started to decline with the Turks entering Anatolia in 1071 with the Battle of Malazgirt, caused an important center to be lost by the Seljuks seizing Isparta in 1204. Hamitoğulları, one of the migrant (Yörük) Turkmen gentlemen who settled in Isparta, ruled here for 91 years. The Ottomans, who showed great development in Anatolia in 1391, also added Hamitoğulları to their sovereignty. With the collapse of the Ottoman Empire, the Mediterranean cities were occupied by the Italians. Among them, it could not be occupied only because of the location of Isparta. Especially the national unions formed on the Eğirdir-Burdur line have achieved successful results.

Tarım;

Isparta denilince tüm dünyada yetiştirilen en kaliteli güllerin yetiştirildiği yer olarak akıllara gelir. Uçsuz gül bahçeleri, mis kokan lavanta tarlaları insanı büyülüyor. Dünya gül yağı ve suyunun yüzde 65’i Ispartalı çiftçiler tarafından karşılanmaktadır. Bu oranla dünyada gül ürünlerinde birinci sıradadır Isparta. Gülün yan sıra lavanta üretiminde de önemli bir yere sahip olan ve kozmetik ürünlerinin hammaddesini karşılayan bir lokomotif konumundadır. Gül ve lavanta ile birlikte elma, soğan, patates, karpuz ve kavun gibi birçok ürünün yetiştiği verimli topraklara sahiptir.

EN- Agriculture;

When Isparta is mentioned, it comes to mind as the place where the highest quality roses grown all over the world are grown. Endless rose gardens, fragrant lavender fields enchant people. 65 percent of the world’s rose oil and water is covered by Isparta farmers. With this rate, Isparta ranks first in rose products in the world. In addition to rose, lavender is an important locomotive, which has an important place in the production of lavender and meets the raw materials of cosmetics. It has fertile soil where many products such as apples, onions, potatoes, watermelons, and melons grow together with roses and lavender.

Ekonomi;

Kent merkezinin Süleyman Demirel üniversitesinin öğrencileri ve askeri birliklerin oluşturmuş olduğu geniş kontenjanlar sayesinde kafe, restoran ve kiralık konutlar önemli gelir kaynakları. Gül ve lavanta hasadı dönemlerinde tur acentalarının gözde şehirlerinden olan Isparta, birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilerek hasat turizmi yapılmaktadır. Kozmetik fabrikalarının kaliteli ürünleri bir başka ekonomi kaynaklarından. Dağlı bölgelerde mermer ve çimento fabrikaları sanayi kuruluşlarının başında gelmektedir. Özellikle gül suyu markası olan Rosense dünyada tanınan bir Isparta markası olmuştur.

Isparta Markası Rosense

EN- Economy;

Cafes, restaurants, and rental residences are important sources of income thanks to the large quotas created by the students of the city center Süleyman Demirel University and military units. Isparta, which is one of the favorite cities of tour agencies during the rose and lavender harvest periods, is visited by many local and foreign tourists, and harvest tourism is carried out. Quality products of cosmetic factories are another source of economy. Marble and cement factories are among the leading industrial enterprises in the mountainous regions. Rosenta, especially the rosewater brand, has become a well-known Isparta brand in the world.

Mutfak;

Verimli toprakları ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesişme noktasında bulunan Isparta, zengin mutfak kültürü ile sofraların vazgeçilmez duraklarındandır. Özellikle güllerden yapılan tatlı ve şerbetlerin damak tadımızı tatlandırması, 16 çeşit çorba, sebze ve kırmızı etten yapılan yemekleriyle adeta bir mutfak müzesi konumundadır. Daha çok güneydoğu mutfağı ön plana çıkmışsa da Isparta da kendisine has lezzetleri ile dışarıdan gelen misafirlerin damaklarını sulandırıyor. Başlıca çorbalar; bulgur, paça, tarhana, Keklik ve sorkan çorbaları en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Genellikle kırmızı et ve sebzelerin ağır bastığı mutfak kültüründe, tatlı olarak Yalvaç güllacı ya da diğer ismi Kesmik güllacı kendisine has servisi ve lezzeti ile damaklarımıza ziyafet çektiriyor.

Gül Şerbeti

EN- Kitchen;

Isparta, which is located at the intersection point of Mediterranean, Aegean, and Central Anatolia regions with its fertile soil, is one of the indispensable stops of the tables with its rich cuisine culture. Especially, it is a culinary museum with sweet and sherbet made from roses, sweetening our taste, and 16 kinds of soups, vegetables, and red meat dishes. Although the southeast cuisine is more prominent, Isparta also dilutes the palates of the guests coming from outside with its unique flavors. The main soups are; bulgur, trotter, tarhana, partridge and sorkan soups are the most preferred ones. In the culinary culture, which is generally dominated by red meat and vegetables, Yalvaç Güllacı or other names Kesmik Güllacı feasts our palates with its unique service and taste.

Demografik kültür;

Kentin genelinde göçmen Türkmenlerin kültürü hâkimdir. Sonradan üniversitenin gelişmesi ile dışarıdan gelen öğrencilerle birlikte kent merkezinde açılan eğlence ve yiyecek içecek mekânlarının kent kültürüne batılı bir dokunuşta bulunduğu açıkça görülüyor. Kırsal kesimlerde tarımın ağırlıklı olarak yapıldığı ve kent merkezinde kozmetik ürün fabrikaların geçim kaynağı olarak icra edilmesi. Maaşlı çalışan bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

Isparta Merkezde Gül Heykeli

EN- Demographic culture;

The culture of immigrant Turkmen is dominant throughout the city. With the development of the university afterward, it is clearly seen that the entertainment and food and beverage venues opened in the city center with the students coming from outside have a western touch to the city culture. The implementation of cosmetic factories in the city center, where agriculture is done predominantly in rural areas, and as a source of income. A salaried working class has emerged.

Isparta’da gezilecek yerler;

Bir gün yolunuz Isparta’ya düşerse, kentin zengin turistik değerlerini ziyaret ederek güzel bir anı biriktirebilirsiniz. Sizler için Isparta’da gezilecek yerleri araştırdık ve beğeninize sunuyoruz.

Eğirdir Adası
 1. Eğirdir gölü
 2. Yazılı kanyon milli markı
 3. Kızıldağ milli parkı
 4. Başpınar tabiat parkı
 5. Kuyucak köyü (lavanta tarlaları)
 6. Hızırbey cami
 7. Zindan mağarası
 8. Men tapınağı
 9. Pisidia Antiokyası
 10. Yalvaç tarihi alan
 11. Adada antik kenti
 12. Ayestefanos kilisesi
 13. Sagalassos antik kenti
  Yalvaç Antik Kenti

EN- Places to visit in Isparta;

If one day your road falls to Isparta, you can save a nice moment by visiting the rich tourist values of the city. We have researched places to visit in Isparta for you and offer them to your liking.

 1. Eğirdir lake
 2. Written canyon national park
 3. Kızıldağ National Park
 4. Başpınar nature park
 5. Kuyucak village (lavender fields)
 6. Hızırbey mosque
 7. Dungeon Cave
 8. Temple of Men
 9. Pisidia Antioquia
 10. Yalvac historical area
 11. an ancient city on the island
 12. Ayestefanos church
 13. Sagalassos ancient city

One thought on “GÜL CENNETİ ISPARTA

Yorumlar