#pavlus

İKONİONLU ( KONYA) THEKLA; HRİSTİYANLIĞIN İLK KADIN MİSYONERİ

Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra İsa takipçileri üzerinde baskı gittikçe artmaya başlar. Bir tarafta Romalılar diğer tarafta ise Yahudi lobisinin baskıları sonucu Hz. Ara