#osmanlı

SELÇUKLU SONRASI BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

14.y.y. başlarında Selçuklu Devleti yıkılınca, Anadolu’da ‘’Tevafi-i Mülük’’ adı altında birçok küçük yönetimler ortaya çıktı. Kendi egemenliklerini Selçuklu topraklarında ilan ederek, Selçuklulardan boşalan Ara