#divriği #sivas #ulucamii #tarih #mimari #sanat

DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI

Anadolu’da hâkimiyet, uygarlıklardan başka uygarlıklara geçerken, yeni gelen uygarlıklar kendilerinden birçok şey katarak daha da zenginleştirmişler. Çeşitli uygarlıklara sahne olan Divriği’ye Türkler Malazgirt Ara