#ateşgede

ZERDÜŞTLÜK

Günümüzden 3500 yıl önce çok tanrılı inanç sistemi (politeizm) tüm dünyaya hâkim iken, günümüz İran sınırları içinde tek tanrıya bağlı bir topluluğun ortaya Ara