Month
Ocak 2021

ANADOLU’DA TARİHİ TİCARET YOLLARI

adolu coğrafyasında tarih öncesi çağdan günümüze kadar yaklaşık 38 çeşit uygarlığın yaşadığı vurgulanmaktadır. Bu kadar eski ve çeşitli uygarlıklar Anadolu’daki, Anadolu dışındaki farklı coğrafyaları şüphesiz tanıyorlardı. Birbirini tanıma batıdan doğuya uzanan antik yollar sayesinde oluyordu. Bu yollar bazen savaş, bazen ticari nedenlerle yapılmıştı. Yollar hangi nedenle yapılmış olursa olsun, devletin, uygarlıkların birbirini tanımalarına ve kültürlerin etkileşimde olmasına vesile oluyordu. Bu tarihsel süreçler incelendiğinde Anadolu tarihinde beş önemli yol önümüze çıkmaktadır. Ara

CURA; NESİMİ ÇİMEN

Nesimi Çimen yoksul bir hayat yaşamıştır. Daha çocuk yaşta çalışmaya başlayan Çimen, 1946 yılında evlendi. Eşiyle birlikte Adana’nın Kozan kasabası Faydalı Köyü’ne yerleşen Çimen, köyde çapacılık yaptı. Kalaycılık ve bakırcılık da öğrendiği zanaatlar arasındaydı. Ara