Month
Aralık 2020

DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI

Anadolu’da hâkimiyet, uygarlıklardan başka uygarlıklara geçerken, yeni gelen uygarlıklar kendilerinden birçok şey katarak daha da zenginleştirmişler. Çeşitli uygarlıklara sahne olan Divriği’ye Türkler Malazgirt Ara